25 Rasul

Situs: liriknasyid.com
Album: Syukur
Munsyid: Raihan
ﻲﺑﻨﻠﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﻼﺼﻟﺍ
ﻞﻮﺴﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍﻮ
ﻦﻴﺴﺮﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺒﻨﻻﺍﻮ
ﻦﻭﻤﺮﺅﻤ ﻡﻬﻠﻜ

Selawat ke atas nabi,
Sejahtera ke atas rasul,
Nabi - nabi yang diutuskan,
Mereka semua adalah mulia.

Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh,
Ibrahim, Lut, Ismail,
Ishak, Ya’qub, Yusuf, Ayub,
Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli,
Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa’,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,

ﷲﺍ ﺎﻴ ﺎﻧﺑﻮﻟﻗ ﺮﻮﻧ
ﷲﺍ ﻚﻟﻭﺴﺮ ﺐﻠﻗﻜ

Terangkan hati kami ya Allah,
Seperti hati rasulmu ya Allah.
Pengirim : Nazrul
16/05/2006   ambil lirik   23361 klik

Nasyid yang mungkin berhubungan:...
Kehidupan Araftu Ka Wahai Saudara Balada Lili Raudah