Doa Tilawah

Situs: liriknasyid.com
Album: Allahu
Munsyid: Raihan
ﻦﺍﺀﺮﻗﻟﺎﺑ ﺎﻨﻤﺤﺮﺍ ﻡﻬﻠﻠﺍ
ﺔﻤﺤﺭﻮ ﻯﺪﻫﻮ ﺍﺭﻮﻨﻭ ﺎﻤﺎﻤﺍ ﺎﻨﻠ ﻪﻠﻌﺠﺍﻮ
ﺎﻨﻟﻬﺟﺎﻤ ﻪﻨﻤ ﺎﻨﻤﻠﻋﻮ ﺎﻨﻴﺴﻨﺎﻤ ﻪﻨﻤ ﺎﻨﺭﻜﺬ ﻢﻬﻟﻟﺍ
ﺭﺎﻬﻧﻟﺍ ﻑﺍﺭﻄﺍﻮ ﻞﻴﻟﻟﺍ ﺀﺎﻨﺍﺀ ﻪﺘﻮﻼﺘ ﺎﻨﻗﺰﺭﺍﻮ
ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺐﺭ ﺎﻴ ﺎﻨﻟ ﻪﻟﻌﺠﺍﻮ

Allah rahmati kami dengan Al Quran,
Jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat,
Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah (ajarkanlah),
Yang tak diketahui,
Rezkikan kami membacanya,
Siang dan malam (siang dan malam),
Sepanjang siang dan malam,
Jadikan ia penolong kami.
Pengirim : Nazrul
14/05/2006   ambil lirik   53682 klik

Nasyid yang mungkin berhubungan:...
Kehidupan Araftu Ka Wahai Saudara Balada Lili Raudah